Als begeleider van kinderen in de lagere school en mama van 2 besef ik ten volle dat de nood aan rustmomenten, lichaamsbesef en leren omgaan met stress groot is. Onze kinderen groeien op in een jungle vol prikkels en uitdagingen, onze maatschappij…  

Om kinderen te helpen weerbaarder te worden, koos ik bewust voor een therapeutische en holistische yogaopleiding voor kinderen en tieners bij Arterre. 
Mijn wens is dan ook dat de kinderen mijn yogales ervaren als een rustmoment in hun drukke bestaan.

Dat ze tijdens de les handvaten krijgen aangereikt op vlak van denken, ademen, bewegen en zichzelf zijn. Geen competitie, een plek waar iedereen welkom is.
Ik las ooit volgende wijsheid van de Dalai Lama ‘If every 8 year old in the world is taught meditation, we will eliminate violence from the world within one generation’.
Ik kan het niet aan elk kind leren…maar wel aan enkele!