voor scholen

OPLEIDINGEN, SUPERVISIE & TEAMBUILDING ONDERWIJS

Zijn de tieners op jouw school gezond en veerkrachtig of zijn ze vaak ziek of afwezig?
Neemt iedereen deugddoende pauzes of is de gsm het tijdverdrijf bij uitstek?
Kunnen leerlingen zich goed focussen of ben je ze al na enkele minuten ‘kwijt’?
Heerst er een positieve vibe in de klas of swingen de tuchtproblemen de pan uit?
7
Fysiek en mentaal sterke leerlingen zijn minder ziek en dus minder afwezig.
7
Deugddoende rustmomenten zorgen voor minder overprikkeling.
7
Concentratie en betrokkenheid verhogen naarmate tieners zichzelf leren reguleren.
7

Veerkrachtige jongeren werken positiever samen met anderen. Dat geeft een fijnere klassfeer.

AANBOD & TARIEVEN

MODULE LERARENOPLEIDING

SUPERVISIE

WORKSHOPS SCHOOLTEAMS

TEAMBUILDING SCHOOLTEAMS

| Voor leerkrachten en zorgteams secundair onderwijs en studenten lerarenopleiding van het hoger onderwijs geef ik opleidingsmodules ‘Yoga, Relaxatie & Mindfulness voor Tieners’.

Leerkrachten (in spé) krijgen hands-on methodes en materiaal aangereikt om zelf aan de slag te gaan met leerlingen.

In de klas, als pauze- of middagactiviteit op een projectdag of stagemoment.

De workshops passen binnen het kader van de doelstellingen voor het mentaal welbevinden van jongeren in het SO.

Achteraf kan je ook bij me terecht voor opvolging en supervisie.

| Schoolteams lager, secundair en hoger onderwijs kunnen bij me terecht voor workshops en teambuildingactiviteiten op maat.

In een verkennend gesprek bekijken welke de noden en mogelijkheden zijn binnen de school.

De workshops kunnen plaatsvinden op locatie of in de school.

Voor meer info, prijzen en offertes, kan je kan me steeds vrijblijvend contacteren.